سه شنبه ١٣٩٥/١١/٥    EN

 

لیست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 26/3/91

 


ردیف

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نتیجه (اولویت)

متخصص  اطفال بافت

1

1112

سودابه امینی زاده

حسن

اصلی

 

پزشک عمومی بم

1

1130

مهدیه  سید حسین خانی

سید محمود

اصلی

 

2

1133

کلثوم عارف کیا

عباس

اصلی

 

3

2673

علیرضا مقدمی

حسین

ذخیره

 

پزشک عمومی بافت

1

1123

لیلا السادات حسینی

سید علی

اصلی

 

2

1138

مریم منصوری بزنجانی

سید عباس

ذخیره

 

کارشناس اموردارویی –  بم

1

1140

ستاره ساعی

امیر

اصلی

 

2

1119

صوفیا پورطاهری

موسی

ذخیره

 

پرستار - بم

1

2684

محمد رضا باقری برواتی

حسین

اصلی

 

2

1175

فروغ اسدآبادی نژاد

محمود

اصلی

 

3

1459

اسماء رستمی خیراندیش

حسن

اصلی

 

4

1865

حورالنساء ولندیاری

رضا

اصلی

 

5

1653

بتول علی اکبری برواتی

رضا

اصلی

 

6

1859

معصومه هاشمی طغرالجردی

سیدمحمود

اصلی

 

7

1675

معصومه غلامشاهی

احمد

اصلی

 

8

1657

ناهید علی محمدی

سیف اله

اصلی

 

9

1260

طاهره بنی اسدی

محمود

اصلی

 

10

1204

مرضیه امجدی

رضا

اصلی

 

11

1326

زهرا جلاهی

محمد

اصلی

 

12

1584

نجمه صابری نارتیچی

طهماسب

اصلی

 

13

1241

نجمه باقری پور برواتی

ماشاءاله

اصلی

 

14

1623

فاطمه عباس زاده

ماشاءاله

اصلی

 

15

1816

زهرا میر اولیایی

درمحمد

اصلی

 

16

1570

آرمیتا شهسواری بمی

امان اله

اصلی

 

17

1318

سمیه جزینی زاده

علی

اصلی

 

18

1880

شیدا کریمی افشار

محمد علی

اصلی

 

19

1312

الهه  ثمره جهانی

حسین

اصلی

 

20

1314

مهدیه ثمره عوضی برواتی

غلامحسین

اصلی

 

21

1651

مریم عظیمی

یداله

اصلی

 

22

2697

محسن زارع مومن آبادی

غلامرضا

اصلی

 

23

1279

حمیده پورعزیزی

اکبر

اصلی

 

24

1300

زینب ترک پور

محمود

اصلی

 

25

1272

عشرت پایدار

عباس

اصلی

 

26

1424

پروین دریجانی

مصطفی

اصلی

 

27

2690

ناصر حسینا

حسین

اصلی

 

28

1734

فاضله مویدی

رضا

اصلی

 

29

1583

مریم صابری نارتیچی

امان اله

اصلی

 

30

1384

اعظم حق بین

احمد

اصلی

 

31

1606

مهناز طالب زاده

علی

اصلی

 

32

1186

منصوره اسمعیل زاده

اکبر

اصلی

 

33

1249

زهره برایی نژاد

محمد

اصلی

 

34

1167

مهدیه احمدی پور  مهدابی

رضا

اصلی

 

35

1813

زهره مکارم

مرتضی

اصلی

 

36

1190

مهدیه افسری

رضا

اصلی

 

37

1337

الهام جهانی

مجید

ذخیره

 

38

1325

المیرا جلالی

محمد

ذخیره

 

39

1522

صدیقه سلطان آبادی

نعمت اله

ذخیره

 

40

1298

فاطمه تاج آبادی

مسعود

ذخیره

 

41

1480

آرزو رکن آبادی صفات

احمد

ذخیره

 

42

1368

منصوره حسین آبادی

ابراهیم

ذخیره

 

43

1425

زهرا دریجانی

عباس

ذخیره

 

44

1479

مریم رکن  آبادی

حسن

ذخیره

 

45

1634

منصوره عرب

مرتضی

ذخیره

 

46

1487

مانیا زارع دارستانی

مرتضی

ذخیره

 

47

1351

محدثه حجت آبادی

محمد

ذخیره

 

48

1842

مطهره نداف زاده

احمد

ذخیره

 

49

1470

اسماء رمضانی نژاد

محمدرضا

ذخیره

 

50

1261

ماریا بنی اسدی پور

هوشنگ